Pistacja kleista

Lentyszek, czyli Pistacja Kleista (Pistacia lentiscus L.) nazywana drzewem mastyksowym lub mastykowym, występuje naturalnie w basenie Morza Śródziemnego.
Jest to niskie drzewo dorastające w warunkach naturalnych do wysokości 3 metrów, ma pokrój drzewa (proste rozłożyste gałęzie) lub krzewu.
Pistacja kleista to roślina dwupienna, czyli występują okazy zarówno męskie jak i żeńskie. Pistacja kleista kwitnie od marca do czerwca.